1/9

Các mặt hàng

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 12 Quả

115.000 ₫

-17%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g

118.800 ₫

99.000 ₫

Đã bán 1
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 300g

61.800 ₫

-10%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g

71.700 ₫

64.500 ₫

-10%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g

106.800 ₫

96.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Giỏ 10 quả
Trứng Gà Ác Ba Huân
3.600 ₫/quả

36.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Giỏ 12 quả
Trứng Gà Ta Ba Huân
3.500 ₫/Quả

42.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Cây 1Kg
Giò Lụa Nạc AL 1kg
212.500 ₫/Cây

212.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 250g
Giò Tai Nấm AL 250g
58.000 ₫/Túi

58.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 300g

25.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 299g

63.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Lốc 4 hộp

36.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Lốc 4 hộp

33.000 ₫

-16%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g
Ba Chỉ Bò Mỹ 500g
105.000 ₫/Khay

105.000 ₫

88.000 ₫

Đã bán 1
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g

168.800 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 300g

47.400 ₫

-10%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g

114.600 ₫

103.000 ₫

-30%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g

250.000 ₫

175.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 10 quả

28.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 65gr

3.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 200g
Nem Sợi Âu Lạc 200g
43.800 ₫/Hộp

43.800 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 250g
Giò Xào Thủ AL 250g
58.000 ₫/Túi

58.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Vỉ 160g

35.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Set 2 Con
Set 2 Con Chim Cút
25.200 ₫/Con

50.400 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Lốc 4 hộp

36.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g

29.300 ₫

-11%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g

74.500 ₫

66.000 ₫

Đã bán 1
-24K
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Combo 2 gói

84.000 ₫

60.000 ₫

Đã bán 5524
-20%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Thịt Lợn Mán 300g
229.000 ₫/Kg

68.700 ₫

55.000 ₫

-10%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g

106.800 ₫

96.000 ₫

-22%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g

113.500 ₫

89.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 10 quả

30.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Cây 1Kg
Giò Bò Nạc AL 1kg
275.000 ₫/Cây

275.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Cái 200g

38.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 250g
Giò Lụa Nạc AL 250g
55.000 ₫/Túi

55.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 300g

49.700 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 250g

63.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Lốc 4 hộp

21.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g

159.300 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 300g

66.500 ₫

-27%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Thịt Nai 300g
500.000 ₫/Kg

150.000 ₫

109.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Set
Tứ Thời Cát Khánh
599.000 ₫/Set

599.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 30 quả
Trứng Cút Ba Huân
900 ₫/Quả

27.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 12 quả

27.600 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Cây 1Kg
Giò Xào Thủ AL 1kg
225.000 ₫/Cây

225.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 250g
Giò Bò Nạc AL 250g
62.000 ₫/Túi

62.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 500g

38.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp
Đậu Mơ
15.000 ₫/Hộp

15.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 360g
Đậu Non
15.000 ₫/Hộp

15.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Lốc 4 hộp

33.000 ₫