icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp
Mát
Đậu Mơ
16.200 ₫/Hộp

16.200 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 240gr (15stick x16gr)
Cà Phê Chill (Dừa)
75.000 ₫/Hộp

75.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 1Kg

80.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 200g
Giò Xào 200g
52.000 ₫/Gói

52.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 1Kg

55.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 500g
Đông
Chả Mỡ Túi 500g
168.000 ₫/Kg

84.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 240gr (15stick x16gr)
Cà Phê Boost (Sữa)
60.000 ₫/Hộp

60.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 500g
Kim Chi Củ Cải 500g
40.000 ₫/Hộp

40.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 200g
Giò Bò 200g
66.000 ₫/Gói

66.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 200g
Chả Sụn 200g
55.000 ₫/Gói

55.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 500g
Đông

84.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 500g
Giò Tai 500g
169.000 ₫/Kg

84.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 500g
Kim Chi Cải Thảo 500g
40.000 ₫/Hộp

40.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 200g
Chả Mỡ 200g
50.000 ₫/Gói

50.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 170g

82.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Hộp 240gr (15stick x 16gr)

75.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 500g
Giò Lụa 500g
156.000 ₫/Kg

78.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 150g
Nem Chua Sụn 150g
40.000 ₫/Gói

40.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 200g
Chả Cốm 200g
50.000 ₫/Gói

50.000 ₫