icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 250g-350g
Mát

188.700 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 800g - 1Kg
Đông

39.200 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 450g-650g
Mát

314.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi Khoảng 0,5-0,7kg
Đông

39.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 500g
Mát

289.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 100g
Mát

30.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Mát

173.700 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Combo 1Kg Xương + 1 Đầu
Đông

75.000 ₫