-37%
icon-no-favoriteicon-ic_plus
Túi 1kg
Đông
Râu Bạch Tuộc 1kg
105.300 ₫/Túi

105.300 ₫

66.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Đông
Nọng Heo Nga
70.000 ₫/Khay

70.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Combo 605g
Đông

124.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Gói 1kg
Đông

66.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Đông

96.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Đông
Bắp Bò Tây Ban Nha
66.000 ₫/Khay

66.000 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Khay 300g
Đông
Lõi Vai Bò Mỹ
97.500 ₫/Khay

97.500 ₫

icon-no-favoriteicon-ic_plus
Combo 605g
Đông

124.000 ₫