Combo Lẩu ngon 199K (Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat, Đùi Gà Góc Tư Ubomeat, Nạc vai heo sạch 300g, Cải Chíp 400g, Đậu Mơ)
icon-heart-product-o
Comboicon-h-separator211.100 ₫/Combo

Combo Lẩu ngon 199K (Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat, Đùi Gà Góc Tư Ubomeat, Nạc vai heo sạch 300g, Cải Chíp 400g, Đậu Mơ)

211.100 ₫

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam

Nhà cung cấp

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam