Combo 199k (Nem Lụi Huế 500g, Khoai Lang Kén 250g, Bắp Trâu Ủ Muối)
icon-heart-product-o
Comboicon-h-separator231.000 ₫/Combo

Combo 199k (Nem Lụi Huế 500g, Khoai Lang Kén 250g, Bắp Trâu Ủ Muối)

231.000 ₫-32K

199.000 ₫

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam

Nhà cung cấp

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam