Combo 199K (Nem Nướng Nha Trang Que 500g, Chân Giò Heo Xông Khói 450g, Cánh Gà Ủ Muối)
icon-heart-product-o
Comboicon-h-separator234.000 ₫/Combo

Combo 199K (Nem Nướng Nha Trang Que 500g, Chân Giò Heo Xông Khói 450g, Cánh Gà Ủ Muối)

234.000 ₫

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam

Nhà cung cấp

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam