Combo 99K (Khoai Lang Kén 250g, Chân Gà Ngâm Ớt, Đùi Gà Ủ Muối )
icon-heart-product-o
Comboicon-h-separator106.000 ₫/Combo

Combo 99K (Khoai Lang Kén 250g, Chân Gà Ngâm Ớt, Đùi Gà Ủ Muối )

106.000 ₫

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam

Nhà cung cấp

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam